Επικοινωνία

Εφημέριος

Οικ. Δημήτριος Μακέδος 
 
Διεύθυνση Θεολόγος Θάσου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6951792232        και  693 461 6291

Τ.Κ. : 64005

email: priest@enagdimth.eu