Μέγαν εύρατο εv τοις κιvδυvοις, σε υπέρμαχοv, η οικουμένη, Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ούν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύvας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. Τα νέα μας


Ἐκκλησιαστικά περιοδικά - ἔντυπα

Ἀποστολική διακονία της Ἐκκλησίας της Ἑλλάδος 

Ἀποστολική διακονία της Ἐκκλησίας της Ἑλλάδος 

Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεολόγου Θάσου

Μάθετε πρώτοι τα νέα!